El segell com una imatge més

Per enviar correspondència, el segell va néixer com una garantia de pagament previ al servei del correu. L’invent s’atribueix a l’anglès Sir Rowland Hill, que el 1840 va crear el black penny (black per negre i penny pel seu valor), i va modificar l’antic sistema de postes. França va emetre el seu primer segell l’any 1849, amb la imatge d’una deessa grega. L’any següent, Espanya va posar en circulació segells amb el perfil de la reina Isabel II.

L’1 d’agost de 1930 entrà en vigor el conveni entre l’Estat francès i l’espanyol que posava fi al conflicte d’interessos pel monopoli de correus i establia una explotació conjunta, al marge d’Andorra, del servei postal i de les emissions de segells. A partir d’aquest moment i fins als nostre dies, aquesta pèrdua de sobirania fou compensada, entre altres aspectes, amb la contractació de personal andorrà i amb el reconeixement del costum de no aplicar cap tarifa al correu interior i a l’oficial.

L’any 1929, Correos posà a la venda la primera sèrie de segells amb el nom d’Andorra i amb temes de les Valls. La Poste feu el mateix el 1932 amb el nom de Vallées d’Andorre. Aquestes emissions de segells, però, no es regularitzaren fins als anys 60 en el cas dels francesos i als 70 en el dels espanyols. L’explicació d’aquest canvi en les emissions s’ha de cercar en un augment quantitatiu i en una millora qualitativa del servei i en la voluntat de satisfer la demanda potencial dels col•leccionistes.

Avui, l’existència d’Andorra ja no depèn exclusivament dels privilegis aranzelaris sinó, també, de la seva capacitat de donar-se a conèixer com un país més d’Europa. Una de les maneres de manifestar aquesta realitat és a partir de les emissions de segells, que, tot i la pèrdua de protagonisme del correu convencional, encara conserven el poder evocador de les imatges.

Cada any, el Govern d’Andorra, juntament amb La Poste i Correos, prepara una emissió de segells (entre 12 i 15 l’any) de temàtica andorrana. Des de principi dels anys vuitanta, el Govern compra els segells de temàtica andorrana que emeten Correos i La Poste per conservar-los. Cada nova adquisició es digitalitza per, en un futur, poder-la mostrar a la població. Tots els segells emesos per les dos administracions de correus es poden consultar al web Colnect.com.

La història del correu s’ha caracteritzat per la voluntat d’ampliar la distància i de reduir el temps entre l’emissari i el receptor d’un missatge. A peu, a cavall, sobre rodes i, finalment, amb impulsos elèctrics s’ha aconseguit una sensació real d’immediatesa que permet somiar en la idea d’un món global. El telèfon, el fax, el correu electrònic i Internet són els darrers canals de comunicació sobre els quals es fonamenta la construcció d’aquest hipotètic nou espai.

Avui, des de qualsevol lloc la tecnologia permet superar les antigues fronteres. Ara bé, aquestes noves relacions difícilment ultrapassen els límits interns marcats per una arrelada noció de dins i fora o de nosaltres i ells. El progrés ha millorat l’eficàcia i la rapidesa, però la comunicació nova més enllà d’una plaça en un dia de mercat.