TALLER 2. ESCRIU LA TEVA CARTA

TALLER 2. ESCRIU LA TEVA CARTA

Un cop redactada, la carta s’haurà d’adreçar a un destinatari i dipositar-la a la bústia. Els alumnes o infants, conjuntament amb un adult, es podran dirigir a una bústia per lliurar la correspondència. Hi ha la possibilitat de fer una postal.

Temps: 20 minuts.

Material: paper, llapis i una adreça.