TALLER 1. EL VIATGE D’UNA CARTA

TALLER 1. EL VIATGE D’UNA CARTA

L’objectiu d’aquesta activitat és mostrar el trajecte que fa una carta des de l’emissor fins al destinatari a partir d’una exposició amb diapositives. Posteriorment, diferents alumnes o infants adoptaran els rols que fan possible el viatge de la carta: l’emissor, el destinatari, la bústia, el carter, els treballadors de les oficines de correus, etc., i representaran breument davant de la resta de companys els passos que segueix una carta:

 

  1. Redacció del missatge (l’emissor)
  2. Tramesa del missatge (dipositar la carta a la bústia)
  3. Recollida, transport i distribució del missatge (el servei de correus)
  4. Repartiment del missatge (el carter)
  5. Arribada del missatge (lloc de destinació)
  6. Lectura del missatge (el destinatari)

 

Mentre es representa aquest viatge, un alumne o infant apuntarà les parades.

Temps: de 20 a 25 minuts.

Material: cartells amb el nom dels personatges.